เลี้ยงสัตว์ทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยน น้อง ๆ ที่เราเลี้ยงรักเรา สัตว์เลี้ยงมักจะอยู่ข้าง ๆ เราเสมอแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ข้างเรา น้อง ๆ มีความน่ารัก ได้อยู่กับน้อง ๆ แล้วสบายใจ มีความสุข มีเรื่องเครียดก็มาเล่าให้น้องฟัง น้องจะรู้เรื่องไหมไม่รู้แต่การระบายสิ่งที่เก็บอยู่ในใจออกไปย่อมดีกว่า อยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรกันบ้าง ไปดูสัตว์เลี้ยงเหล่านี้กันว่าแต่ละชนิดจะน่ารักขนาดไหน