มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้แจตพอตได้ง่ายๆ

มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้แจตพอตได้ง่ายๆ